NB:

NB: Det pågår forsøk på svindel mot Hlf Vefsn. Noen sender ut anmodning om at du skal kjøpe gavekort til laget. IKKE GJØR DET. Det er ren svindel. Hilsen Nils Erik/leder Hlf Vefsn


NB: Laget har skiftet navn til Hlf Vefsn og Grane

Et samfunn som gir like muligheter for oss alle uansett hørsel.

Lokallaget Hlf Vefsn består av frivillige som gjør en viktig jobb for hørselsaken i ditt nærmiljø. Som mange lokallag har også vi  likepersoner som er gode støttespillere for andre med hørselsutfordringer.

Du finner oss på seniorsenteret på Parken bo i Mosjøen. Her har vi kontor i 2. et._______________________________________________________________


Les om tinnitus her

_______________________________________________________________


Svikter hørselen. Slik får du høreapparat

_________________________________________________________________________


Hva er Coclera Implantat?

_________________________________________________________________________


Hørt & Berørt

Et meg informativt blad som utgis til våre likepersoner.